CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Evaluare psihosomatică pentru anul școlar 2020 – 2021

by / luni, 24 februarie 2020 / Published in Comunicari
Comunicare

Conform Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2020 – 2021, aprobat prin ordinul MEC Nr. 3277/17.02.2020, evaluarea preșcolarilor se va realiza în perioada 25 februarie – 20 martie 2020, în 28 de centre (11 în municipiul Constanța, 17 în județ), în intervalul orar 10.00 – 18.00.

Copiii, însoțiți obligatoriu de părinți/tutori legali instituiți/reprezentanți legali, se pot prezenta la oricare dintre centrele stabilite.

Programările pentru realizarea evaluării copiilor se vor face la numerele de telefon care se regăsesc în anexa 1. Părinții/ tutorii legali instituiți/reprezentanții legali depun la centrele de evaluare psihosomatică (sau la secretariatele unităților de învățământ unde sunt organizate centrele) cererea în vederea evaluării psihosomatice a copilului.

În vederea realizării evaluării copiilor, părinții/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali vor prezenta, la evaluare, următoarele documente:

– o adeverință de la medicul de familie/pediatru prin care se atestă că preșcolarul este ,,clinic sănătos” / ,,apt pentru școală” sau certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (acolo unde este cazul);
– certificatul de naștere al copilului (original și copie);

– actul de identitate al părintelui/tutorelui legal instituit / reprezentantului legal însoțitor.

Evaluarea copilului se va realiza în prezența părintelui/tutorelui legal instituit / reprezentantului legal care îl însoțește.
Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris, părintelui/ tutorelui legal instituit /reprezentantului legal care a solicitat evaluarea.
Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Director CJRAE Constanţa,                                                                 Coordonator CJAP,
Prof. psih. drd. Irina ERMOLAEV                                             Prof. psih. Laura Elena SECU

 

 

 

Anexa 1_CJRAE Constanta_Centre-si-precizari-evaluare-psihosomatica_2020-2021

 

Procedura-solutionare-Cazuri-speciale-CONSTANȚA

 

TOP
Utilizator