CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică (C.J.A.P.)

sigla cjapISTORIC

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Constanţa a fost înfiinţat în anul 1994, pe structura Laboratorului de Orientare Şcolară şi Profesională (care şi-a desfăşurat activitatea în perioada 1973 – 1994 şi a funcţionat în cadrul Casei Corpului Didactic Constanţa).

Nume de psihologi şcolari care au activat în cadrul acestei Instituţii: Pană Eleonora (1973 – 1982), Mondescu Virginia (1974 – 1986), Săndulescu Val (1976 – 2003), Pricop Neculai (1986 – 1988; 1996 – 2001), Rotariu Filofteia (1986 – 1988), Toader Dan Alexandru (1990 – 1996), Popa Cornelia (1990 – 2008), Cipu Maria, Niculescu Monica.

În prezent, echipa CJAP este formată din profesorii consilieri şcolari: Laura Elena Secu (coordonator), Barbaroş Tatiana, Căescu Marieta, Căpăţînă Mirela, Mureșanu Cristina, Pârâială Carmen, Barbu Lucian (laborant) şi Grasu Georgiana (secretar).

ACTIVITĂŢI SPECIFICE C.J.A.P.

Consilierea şi asistarea elevilor în procesul de orientare şcolară şi profesională, utilizând informaţii specifice în vederea alegerii unei viitoare cariere, în acord cu abilitaţile şi aptitudinile lor.

Descoperirea resurselor şi nevoilor personale pentru optimizarea capacităţii de interrelaţionare şi creşterea toleranţei la factori de stres.

Dezvoltarea unei atitudini active şi responsabile a elevilor faţă de procesul învăţării, prin conştientizarea particularităţilor stilului cognitiv, valorificarea motivelor intrinseci şi exersarea unor tehnici de muncă intelectuală.

Stimularea creativităţii, pentru a dezvolta la elevi capacităţile de a pune în acţiune modele alternative de comportament într-o situaţie dată şi de a aborda diferite probleme de viaţă, din mai multe perspective.

Prevenirea şi diminuarea comportamentelor de risc: eşec scolar, tulburări de comportament, consum de droguri.

Sprijinirea părinţilor în cunoaşterea personalităţii copiilor şi a particularităţilor vârstei acestora, în vederea optimizării relaţionării copil – părinte.

Asistarea permanentă a cadrelor didactice în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor cu caracter educativ, cât şi în propria dezvoltare profesională.

TOP
Utilizator