CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (S.E.O.S.P)

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlara și Profesională (SEOSP) are ca scop evaluarea, asistenţa psihoeducațională, orientarea/reorientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor și a tinerilor cu CES, precum și identificarea nevoilor specifice ale acestora, asigurarea condițiilor optime de integrare școlară, profesională și socială.

Beneficiarii acestui serviciu sunt:

a) toti copiii, elevii și tinerii cu CES din învățământul special și special integrat;

b) copiii, elevii și tinerii propuși spre evaluare de către comisiile interne de evaluare continuă (CIEC);

c) copiii, elevii și tinerii propuși spre evaluare, la solicitarea: părinților, conducerilor unităților de învățământ, cadrelor didactice care au lucrat cu copiii/elevii/tinerii în cauză, psihologilor școlari, conducerilor centrelor de plasament, conducerilor centrelor de primire a minorilor, autorităților locale;

d) copiii, elevii și tinerii cu CES din unitățile de învățământ cu dublă subordonare – Ministerul Educației Naționale și Ministerul Justitiei, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Sănătății.

Serviciile educaționale oferite în urma evaluării pot fi: curriculum adaptat, profesor de sprijin, terapia tulburărilor de limbaj, consiliere psihopedagogică, mediere școlară, învățământ special, învățământ special integrat, învățământ special pentru deficienți senzoriali, învățământ profesional special și alte alternative educaționale.

TOP
Utilizator