CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Evaluarea psihosomatică pentru anul școlar 2019 – 2020

by / luni, 25 februarie 2019 / Published in Comunicari
Comunicare

Conform Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2019 – 2020, aprobat prin ordinul MEN Nr. 3181 / 18.02.2019, evaluarea preșcolarilor se va realiza în perioada 26 februarie – 20 martie 2019, în 23 de centre (8 în municipiul Constanța, 15 în județ).

Copiii, însoțiți obligatoriu de părinți/reprezentanți legali, se pot prezenta la oricare dintre centrele stabilite.

Părinții depun la centrele de evaluare psihosomatică (sau la secretariatele unităților de învățământ unde sunt organizate centrele) cererea în vederea evaluării psihosomatice a copilului. Programarea va fi făcută după depunerea cererii de evaluare.
Programările pentru realizarea evaluării copiilor în centrul de evaluare CJRAE Constanța se pot face la numărul de telefon 0341.451.783, în intervalul orar 10.00 – 18.00.

Pentru celelalte 22 de centre de evaluare, numerele de telefon se regăsesc în anexa 1.

În vederea realizării evaluării copiilor, părinţii/tutorii legali vor prezenta, la evaluare, următoarele documente:
– o adeverinţă de la medicul de familie/pediatru prin care se atestă că preşcolarul este ,,clinic sănătos” / ,,apt pentru şcoală”;
– certificatul de naştere al copilului (original și copie);
– actul de identitate al părintelui/reprezentantului legal însoțitor.

Evaluarea copilului se va realiza în prezenţa părintelui/reprezentantului legal care îl însoţeşte.
Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris,părintelui /reprezentantului legal care a solicitat evaluarea.
Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Director CJRAE Constanţa,                                                                   Coordonator CJAP,
Prof. psih. drd. Irina ERMOLAEV                                             Prof. psih. Laura Elena SECU

 

Calendarul inscrierii in invatamantul primar

Metodologia_ANEXA nr. 2 la ordinul MEN nr. 3181_18.02.2019

CJRAE CT_Centre-si-precizari-evaluare-psihosomatica-inscriere

 

TOP
Utilizator