CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Servicii C.J.R.A.E. Constanța

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa dezvoltă următoarele servicii:

  • Servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară, prin Centrul Judeţean de Asistență Psihopedagogică şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică;
  • Servicii de terapie a tulburărilor de limbaj şi comunicare, prin Cabinetele Logopedice Interşcolare;
  • Servicii de asistență socială, prin asistentul social;
  • Servicii de informare şi consiliere pentru cadrele didactice, copii, părinţi, alţi membri ai comunităţii;
  • Servicii de evaluare și orientare școlară și profesională a copiilor, elevilor și a tinerilor cu CES, prin Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională;
  • Servicii de orientare a formării iniţiale şi continue, prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;
  • Servicii de terapii specifice, oferite prin Centrul Judeţean de Asistența Psihopedagogică şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică și prin Centrul Logopedic Interșcolar și Cabinetele Școlare Logopedice.
TOP
Utilizator