CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Servicii C.J.R.A.E.

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa dezvoltă următoarele servicii:

  • Servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară, prin Centrul Judeţean de Asistență Psihopedagogică şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică;
  • Servicii de terapie a tulburărilor de limbaj şi comunicare, prin Cabinetele Logopedice Interşcolare;
  • Servicii educaționale de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă;
  • Servicii de asistență socială, prin asistentul social;
  • Servicii de mediere şcolară, prin mediatorul şcolar;
  • Servicii de informare şi consiliere pentru cadrele didactice, copii, părinţi, alţi membrii ai comunităţii;
  • Servicii de evaluare și orientare școlară și profesională a copiilor, elevilor și a tinerilor cu CES, prin Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională;
  • Servicii de orientare a formării iniţiale şi continue, prin parteneriate cu instituţiile abilitate să ofere formare iniţială şi continuă;
  • Servicii de terapii specifice, oferite prin Centrul Judeţean de Asistența Psihopedagogică şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică, prin Serviciile Educațiolale de Sprijin și prin Centrul Logopedic Interșcolar și Cabinetele Școlare Logopedice.
TOP
Utilizator