CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

PRECIZĂRI PRIVIND EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE, ÎN ANUL ȘCOLAR 2024 – 2025

by / marți, 26 martie 2024 / Published in Uncategorized
 1. Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2024 inclusiv şi care nu au frecventat grădiniţa /s-au întors din străinătate, în vederea înscrierii în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2024 – 2025, se realizează de către CJRAE Constanţa, conform art.7 (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar.

 

 1. Evaluarea celor două categorii de copii, menționate la punctul 1, se va realiza în baza planificării stabilite, în perioada 28 martie – 10 aprilie 2024, (conform Ordinului M.E. Nr. 4019/15.03.2024, privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2024 – 2025, în centrele menţionate în anexă.

 

 1. Părinții/ tutorii legal instituiți / reprezentanții legali trimit cererea-tip pentru evaluarea dezvoltării copilului, la adresa cjrae_ct@yahoo.com sau o depun/trimit la centrul de evaluare a dezvoltării unde solicită să se realizeze evaluarea, în vederea planificării evaluării dezvoltării copilului. Cererea-tip este disponibilă mai jos sau poate fi preluată de la secretariatul CJRAE Constanța, respectiv al centrelor de evaluare.

 

 1. Cererile primite de unităţile de învăţământ care constituie centre de evaluare a dezvoltării copiilor vor fi transmise, de către acestea, către CJRAE Constanţa, la aceeaşi adresă menţionată anterior.

 

 1. În baza cererilor de evaluare înregistrate, CJRAE Constanţa va planifica evaluarea dezvoltării copiilor care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Anexa 1 la Ordinul M.E. Nr. 4019/15.03.2024 și va contacta părinţii/ tutorii legal instituiţi / reprezentanţii legali ai copiilor, în vederea comunicării programării pentru participarea la evaluare. Activitatea de evaluare se va realiza în baza programării telefonice, astfel încât programul de desfășurare să poată fi adaptat în funcție de solicitări, conform art. 7 alin. (4) din Metodologie.

 

 1. CJRAE Constanța va afișa şi va transmite, beneficiarilor, datele şi orele la care sunt programate activităţi de evaluare.

 

 1. În vederea realizării evaluării copiilor, părinţii/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali se vor prezenta la evaluare cu certificatul de naştere al copilului în original și copie.

 

 1. Evaluarea copilului se va realiza în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit / reprezentantului legal care îl însoţeşte.

 

 1. Rezultatul evaluării va fi comunicat în scris, prin e-mail sau prin poștă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct, părintelui/tutorelui legal instituit /reprezentantului legal care a solicitat evaluarea – conform Ordinului ME Nr. 4019/15.03.2024 –, sub forma unei Recomandări.

 

 1. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial – conform Ordinului ME Nr. 4019/15.03.2024.

 

 1. Recomandarea emisă de CJRAE Constanța constituie un document necesar la înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor născuți în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018, care nu au frecventat grădinița / s-au întors din străinătate, alături de celelalte   documente precizate de Metodologie.

 

Director CJRAE Constanţa,                                                                                         Coordonator CJAP Constanţa,

Prof. consilier școlar dr. Irina ERMOLAEV                                                Prof. consilier școlar Liliana-Veronica ȚEPELUȘ

 

CJRAE_Centre-si-precizari-evaluarea-dezvoltarii-inscriere_2024
Cerere evaluare CJRAE_CT_2024
ORDIN_4019_2024_Inscriere_clasa_preg_2024-2025

 

TOP
Utilizator