CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Echipa C.J.R.A.E.

 • Director Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța:
  • Prof. psiholog Irina Ermolaev
 • Coordonator Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică
  • Prof. psiholog Laura Elena Secu
 • Coordonator Centrul Logopedic Interșcolar,
  • Prof. logoped - Cristina Grigorescu
 • Coordonator Servicii Educaţionale de Sprijin,
  • Prof. psihopedagog –Marina Balaban
 • Asistență Socială şi Mediere Şcolară
  • Georgeta Lazăr - Asistent social
  • Rădulescu Anamaria- Mediator şcolar
 • Centrul de informare și documentare:
  • Laura Cotan - Documentarist
 • Secretariat/Contabilitate
  • Iulia Neguțu - secretar șef
  • Georgiana Beu - secretar CJAP
  • Lucian Barbu - laborant
  • Florina Andrei - administrator financiar
  • Joița Armeanu - administrator de patrimoniu

  SCOPUL C.J.R.A.E. +

Obiective

 • Includerea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;
 • Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate, în funcţie de potenţialul bio-psiho-social al fiecărui copil/tânăr;
 • Informarea şi consilierea cadrelor didactice, în vederea îmbunătăţirii activităţii didactico-educative;
 • Crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor/tinerilor în vederea integrării acestora în viaţa

...Continuare ...

Servicii

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa dezvoltă următoarele servicii:

 • Servicii de consiliere psihopedagogică şi orientare şcolară, prin Centrul Judeţean de Asistență Psihopedagogică şi Cabinetele de Asistenţă Psihopedagogică;
 • Servicii de terapie a tulburărilor de limbaj şi comunicare, prin Cabinetele Logopedice Interşcolare;
 • Servicii educaționale de sprijin pentru copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă;
Continuare ...

Activități

 • Activităţi metodice lunare/bilunare ale consilierilor școlari, în care sunt abordate teme specifice învăţământului preșcolar, primar, gimnazial și liceal;
 • Activități de terapie a tulburărilor de limbaj și comunicare;
 • Activități de consiliere individuală a elevilor/ părinţilor şi a cadrelor didactice din sistemul de învăţământ, la cabinetul de consiliere individuală;
 • Activități de terapii specifice pentru copiii cu CES;
 • Activități metodice lunare ale profesorilor consilieri, logopezi, profesorilor de sprijin/itineranți;
Continuare ...

Hotărâri C.A.

Noutăți

VIEW ALL -

Evenimente

VIEW ALL -
TOP
Utilizator