CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Servicii Educaționale de Sprijin (S.E.S.) – asigurate de CJRAE Constanța până în anul 2019

creiUna dintre cerinţele integrării eficiente a copiilor cu cerinţe educative speciale este crearea unor servicii de sprijin, specializate în asistenţă educaţională, de care să beneficieze atât copiii/elevii integraţi, cât şi cadrele didactice din şcoala incluzivă, ceilalţi elevi, familie şi comunitate.

Serviciile educaţionale de sprijin necesare pentru realizarea integrării copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale sunt asigurate de profesorii itineranţi si de sprijin, în colaborare cu toţi factorii implicaţi.

Beneficiarii serviciilor educaţionale de sprijin sunt:

  • copii/elevi cu certificat de orientare şcolară si profesională eliberat de comisia de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul CJRAE Constanța;
  • părinţi;
  • cadre didactice;
  • copii/elevi cu dificultăţi de învăţare, de dezvoltare sau de adaptare școlară care se găsesc la un moment dat în situaţie de esec şcolar sau în risc de abandon şcolar şi beneficiază de servicii de educaţie remedială/consiliere psihopedagogică din partea cadrelor didactice de la clasă / consilierului şcolar / profesorului logoped, etc. În funcţie de evoluţia elevului, cadrele didactice care au lucrat cu acesta pot recomanda evaluarea de către Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul CJRAE Constanța, în vederea asigurării unui profesor itinerant şi de sprijin.

Serviciile Educaţionale de Sprijin din cadrul CJRAE au asigurat:

  • Întocmirea/revizuirea adaptării curriculare, a planului de intervenţie personalizat, în colaborare cu cadrul didactic de la clasă;
  • Asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie pentru copiii/elevii cu cerinţe educative speciale integraţi în unităţile de învăţământ de masă;
  • Compensare prin terapii specifice pentru copiii/elevii cu dificultăţi de învăţare, dificultăţi de dezvoltare, dificultăţi de adaptare, tulburări de comportament, deficienţe mentale, fizice și neuromotorii, deficiențe senzoriale etc.;
  • Informarea şi consilierea familiilor copiilor cu cerinţe educative speciale cu privire la problematica educaţiei copiilor lor;
  • Informarea și consilierea personalului didactic în domeniul educaţiei incluzive.

 

TOP
Utilizator