CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Obiective C.J.R.A.E. Constanța

Includerea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale;

Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate, în funcţie de potenţialul bio-psiho-social al fiecărui copil/tânăr;

Informarea şi consilierea cadrelor didactice, în vederea îmbunătăţirii activităţii didactico-educative;

Crearea condiţiilor de dezvoltare a personalităţii elevilor/tinerilor în vederea integrării acestora în viaţa şcolară, socială şi profesională;

Implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente: şcoală – familie – comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi integrării sociale a copiilor/tinerilor.

Evaluarea și orientarea școlară și profesională, având ca scop evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea/reorientarea școlară și profesională a copiilor, elevilor și a tinerilor cu CES, precum și identificarea nevoilor specifice ale acestora, asigurarea condițiilor optime de integrare școlară, profesională și socială.

TOP
Utilizator