CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Mediere și Asistență Socială (M. A. S.)

Asistentul social realizează anchete sociale în cazul elevilor/ tinerilor cu probleme sociale deosebite, cazuri de violenţă domestică, neglijenţă din partea familiei, precum şi situaţiile elevilor/tinerilor cu tulburări de comportament, intervenind în ameliorarea situaţiei împreună cu psihologul şcolar arondat.

De asemenea, la cabinetul de asistenţă socială pot fi obţinute informaţii privind şcolarizarea elevilor la domiciliu, facilităţile de care beneficiază elevii/tinerii cu dizabilităţi, precum şi informaţii privind traseul educaţional în cazul elevilor cu dificultăţi de învăţare din sistemul de învăţământ.

Cazurile grave de abuz sau neglijenţă din partea familiei/tutorilor pot fi sesizate la telefonul 1983 – telefonul copilului (serviciul telefonic netaxabil).

Mediatorul școlar:

  • Sprijină și contribuie la realizarea școlarizării copiilor rromi la toate nivelele;
  • Facilitează organizarea de întâlniri cu părinții rromi;
  • Colaborează cu O.N.G.-urile rrome și nerrome;
  • Furnizează datele necesare elaborării proiectelor și a recenzării corecte a populaţiei școlare;
  • Identifică potenţiale cadre didactice rrome (rromi absolvenţi de liceu, elevi rromi performanţi);
  • Semnalează și mediază conflicte inter- și intracomunitare;
  • Mediatizează informaţiile și facilităţile privind educaţia pentru rromi;
  • Încurajează angrenarea părinţilor în educaţia copiilor și în viaţa școlii;
  • Semnalează aspecte deosebite din comunitate, în scopul sensibilizării autorităţilor în soluţionarea lor.
TOP
Utilizator