CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

În conformitate cu prevederile art. 29 alin (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021 aprobată prin OMEC nr 5259/2019, în ședinta Consiliului de Administrație a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională din data de 7 februarie 2020 au fost stabilite cele din documentele atașate acestui articol.

Tagged under:
TOP
Utilizator