CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Activități C.J.R.A.E. Constanța

  • Activităţi metodice lunare/bilunare ale consilierilor școlari, în care sunt abordate teme specifice învăţământului preșcolar, primar, gimnazial și liceal;
  • Activități de terapie a tulburărilor de limbaj și comunicare;
  • Activități de consiliere individuală a elevilor/ părinţilor şi a cadrelor didactice din sistemul de învăţământ, la cabinetul de consiliere individuală;
  • Activități de terapii specifice pentru copiii cu CES;
  • Activități metodice lunare ale profesorilor consilieri și ale profesorilor logopezi;
  • Activități de evaluare și orientare școlară, în vederea acordării certificatelor de Orientare Școlară și Profesională a elevilor cu CES;
  • În perioada verii, se desfășoară în cadrul programului „Școala de vară”, activități de terapie a tulburărilor de limbaj şi comunicare, consiliere psihopedagogică, terapii specifice pentru copiii cu CES.
TOP
Utilizator