CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Planul de continuitate al CJRAE Constanța

by / joi, 02 aprilie 2020 / Published in Comunicari, Noutăți

Planul de continuitate al CJRAE Constanța pentru fiecare funcție

care necesită asigurarea continuității și pentru funcționarea optimă a instituției

 

1. Personalul didactic din unitățile de învățământ, angajat al CJRAE Constanța, răspunde solicitărilor transmise de către directorul CJRAE Constanța și coordonatorii de departamente (CJAP și CLI), respectiv de către conducerea unității / unităților de învățământ, solicitări care sunt rezolvate online sau telefonic.

2. Solicitărilor privind consilierea, primite de la beneficiarii din unități, specialiștii le dau curs prin e-mail/ telefon/ WhatsApp sau orice formă de comunicare online, transmisă de fiecare profesor consilier școlar, conducerii unității / unităților de învățământ în care există cabinete de asistență psihopedagogică.

3. Pentru terapia tulburărilor de limbaj, profesorii logopezi au oferit și oferă în continuare precizări, părinților ai căror copii beneficiază de servicii de specialitate, privind modalitatea de a continua demersurile inițiate în cabinet.

4. Pentru orele de predare, profesorii consilieri școlari au respectat și vor respecta în continuare deciziile luate la nivelul unităților de învățământ, menținând legătura cu elevii, prin platformele online, respectiv prin toate celelalte modalități stabilite în unitățile de învățământ.

5. În ceea ce privește implicarea specialiștilor din sediul CJRAE Constanța, precizăm:

5.1. Având în vedere situația actuală, se suspendă activitatea cu publicul din cadrul CJRAE Constanța, iar comunicarea cu cei interesați se realizează: on-line http://cjraect.ro/, prin intermediul adresei de e-mail a instituției (cjrae_ct@yahoo.com) și telefonic (0341451783 și 0770118671).

5.1.1 Toate solicitările, petițiile, precum și alte documentele adresate CJRAE Constanța, vor fi  transmise la adresa de e-mail a instituției (cjrae_ct@yahoo.com) și vor fi preluate pentru înregistrare, de către Secretariatul instituției; documentele vor fi trimise către persoana desemnată de director să le soluționeze, de către laborantul instituției, cu atribuții de informatician.

5.1.2. Se interzice preluarea corespondenței direct de la petiționari, solicitanți sau reprezentanți ai unor persoane juridice, aceştia urmând a fi îndrumați spre utilizarea modalității de transmitere a corespondenței precizată anterior.

5.1.3. Audiențele vor fi desfășurate exclusiv online, de către directorul CJRAE Constanța, iar solicitările în acest sens, vor fi transmise la adresa de e-mail a instituției cjrae_ct@yahoo.com.

Notă: În perioada 4.04.2020 – 21.04.2020, conform adresei MEC nr. 88/RLB/02.04.2020, înregistrată la CJRAE Constanța, cu nr. 505/2.04.2020, privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul din învățământul preuniversitar, în perioada vacanței de primăvară a anului școlar 2019 – 2020, întregul personal al CJRAE Constanța va fi în concediu de odihnă, așa încât singura modalitate de a transmite adrese sau alte solicitări către CJRAE Constanța va fi cea online, la adresa de e-mail cjrae_ct@yahoo.com.

5.2. Profesorii consilieri școlari și profesorul logoped din sediul CJRAE Constanța răspund solicitărilor adresate telefonic/ prin e-mail către CJRAE Constanța (formular de contact disponibil la adresa http://cjraect.ro/contact/), asigurând servicii de specialitate în mediul online, pe baza unei programări, pentru toate cele trei tipuri de beneficiari (elevi, părinți, cadre didactice) care nu au specialiști CJRAE în unități.

5.3. Specialiștii din cadrul Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) asigură consiliere beneficiarilor care solicită aceasta, la numărul de telefon dedicat SEOSP – 0770118671 – și la adresa de e-mail: seospconstanta@gmail.com, toate activitățile de evaluare fiind reprogramate.

5.4 Se amână depunerea dosarelor la SEOSP, pentru orientare școlară și profesională a copiilor/elevilor/tinerilor, până la finalul perioadei de suspendare a cursurilor, pentru evitarea deplasărilor în vederea întocmirii acestora, de către beneficiari.

5.5. Certificatele de orientare școlară și profesională deja emise de către Comisia de Orientare Școlară și Profesională (COSP), vor putea fi preluate când se vor relua activitățile directe, cu beneficiarii, respectiv programul cu publicul. Acestea pot fi primite – de către părinții beneficiarilor / reprezentanții legali ai acestora –, în varianta scanată, în urma unei solicitări transmise de către aceștia la adresa de e-mail a SEOSP (seospconstanta@gmail.com).

5.6 Activitatea Comisiei de Orientare Școlară și Profesională (COSP) se suspendă, până la reluarea activităților directe.

6. Profesorii consilieri și profesorii logopezi ai CJRAE Constanța elaborează și adaptează resurse educaționale, pe care instituția le pune la dispoziția beneficiarilor, zilnic, pentru a putea fi accesate de către toți cei interesați, atât pe pagina web a instituției http://cjraect.ro/ – pentru consiliere (http://cjraect.ro/noutati/category/resurse-educationale-consiliere/) și pentru terapia tulburărilor de limbaj (http://cjraect.ro/noutati/category/resurse-educationale-terapia-tulburarilor-de-limbaj/) –, cât și pe pagina de socializare a CJRAE CONSTANȚA (https://www.facebook.com/CJRAE-Constan%C8%9Ba-781645848623303/?ref=page_internal).

7. Directorul CJRAE Constanța își desfășoară activitatea, atât la sediul instituției, cât și în mediul online, asigurând continuitatea serviciilor CJRAE Constanța. În cazul apariției unor situații – limită, acesta poate fi înlocuit de către coordonatorul CJAP, respectiv de către coordonatorul CLI.

8. Coordonatorul CJAP își desfășoară activitatea în mediul online și se poate deplasa, dacă situația o impune, la sediul CJRAE Constanța. Acesta poate fi înlocuit de către unul dintre specialiștii CJAP, cu statut de membru al Consiliului de Administrație.

9. Coordonatorul CLI își desfășoară activitatea în mediul online și se poate deplasa, dacă situația o impune, la sediul CJRAE Constanța. Acesta poate fi înlocuit de către unul dintre specialiștii CLI, cu statut de membru al Consiliului de Administrație.

10. Personalul didactic auxiliar își desfășoară activitatea preponderent în mediul online, răspunzând tuturor solicitărilor transmise telefonic, pe WhatsApp, sau prin e-mail, asigurând și permanența în sediu, prin rotație, pentru a evita deplasările nejustificate și expunerea la factori de risc. Pentru deplasarea la sediul instituției, directorul CJRAE Constanța, personalul didactic auxiliar și nedidactic dispun de adeverința de serviciu, emisă în acest sens.

11. În situații – limită:

– contabilul șef și administratorul de patrimoniu, având statut de personal didactic auxiliar cu funcții unice, se vor înlocui reciproc, respectând specificul ariilor de competență.

– secretarul CJRAE și secretarul CJAP, se vor înlocui reciproc, respectând specificul ariilor de competență.

– asistentul social al CJRAE și laborantul CJRAE, având statut de personal didactic auxiliar cu funcții unice, se vor înlocui reciproc, respectând specificul ariilor de competență.

12. Personalul din aparatul de specialitate al CJRAE Constanța care desfășoară activități și la sediul instituției în această perioadă (pentru salarii, situații solicitate de Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Consiliul Județean Constanța etc.), va limita, la strictul necesar, deplasarea în alte încăperi decât cea în care își desfășoară activitatea.

13. CJRAE Constanța va asigura securitatea și sănătatea angajaților prezenți în sediu, privind toate aspectele legate de muncă, în condițiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și dispunerea măsurilor necesare pentru: asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor, prevenirea riscurilor profesionale; informarea și instruirea lucrătorilor; acordarea echipamentului de protecție (dezinfectanți, mănuși, măști etc).

14. La intrarea în instituție, atât la începerea programului, cât și după orice eventuală ieșire din instituție, fiecare persoană își va dezinfecta mâinile cu substanțe dezinfectante, existente la intrarea în sediu.

15. Personalul nedidactic va respecta Planul de măsuri stricte de igienizare la nivelul CJRAE Constanța, în contextul crizei COVID-19.

 

DIRECTOR CJRAE CONSTANȚA,

Prof. psiholog drd. ERMOLAEV IRINA

CJRAE CONSTANTA_plan de continuitate_functionare optima
TOP
Utilizator