CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Evaluarea psihosomatică pentru anul școlar 2018 – 2019

by / joi, 01 martie 2018 / Published in Comunicari

Conform Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2018 – 2019, aprobat prin ordinul MEN nr. 3242/23.02.2018, evaluarea preșcolarilor se va realiza în perioada 1 – 23 martie 2018, în 38 de centre (13 în municipiul Constanța, 25 în județ).

Copiii, însoțiți obligatoriu de părinți/tutori legali, se pot prezenta la oricare dintre centrele stabilite.
Programările pentru realizarea evaluării copiilor în centrul de evaluare CJRAE Constanța se pot face la numărul de telefon 0341.451.783, în intervalul orar 10.00 – 18.00.
Pentru celelalte 37 de centre de evaluare, numerele de telefon se regăsesc în anexa 1.

În vederea realizării evaluării copiilor, părinţii/tutorii legali vor prezenta, la evaluare, următoarele documente:
– o adeverinţă de la medicul de familie/pediatru prin care se atestă că preşcolarul este ,,clinic sănătos” / ,,apt pentru şcoală” sau certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (acolo unde este cazul);
– certificatul de naştere al copilului (original și copie);
– actul de identitate al părintelui/tutorelui legal însoțitor.

Evaluarea copilului se va realiza în prezenţa părintelui/tutorelui legal care îl însoţeşte.
Rezultatul evaluării psihosomatice va fi comunicat în scris, în aceeaşi zi, părintelui care a solicitat evaluarea.
Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

Director CJRAE Constanţa,                                                                   Coordonator CJAP,
Prof. psih. drd. Irina ERMOLAEV                                                       Prof. psih. Laura Elena SECU

 

document(1)OMEN 3242_23.02.2018[4640]

document(1)Anexa 1_CJRAE CT_Centre-si-precizari-evaluare-psihosomatica-inscriere-2018-2019[4641]

TOP
Utilizator