CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

PRECIZĂRI PRIVIND EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE, ÎN ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022

by / joi, 18 martie 2021 / Published in Comunicari, Noutăți
  1. CENTRUL DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII COPIILOR care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, și care nu au frecventat grădinița / s-au întors din străinătate, în vederea înscrierii în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2021 – 2022, pentru judeţul Constanta, este sediul CJRAE Constanța, bulevardul Mamaia, 193 (fost 197), Constanța.
  2. Părinţii/ tutorii legal instituiți / reprezentanții legali vor face programare pentru realizarea evaluării dezvoltării copiilor, telefonic, la numărul de telefon 0341451783, de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 16.00, sau la adresa de e-mail cjrae_ct@yahoo.com.
  3. Evaluarea preşcolarilor se va realiza, în baza programărilor stabilite, în perioada 22 martie – 27 aprilie 2021, de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 18.00 (conform Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021 – 2022, ANEXA nr. 2  la Ordinul M.E. Nr. 3473/10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022 și a Calendarului înscrierii), în centrul menţionat la punctul 1.
  4. CJRAE Constanța asigură – la solicitarea părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali – serviciile de evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în Calendarul înscrierii în învățământul (conform art. 33 (4) din Metodologie).
  5. Părinții/ tutorii legal instituiți / reprezentanții legali trimit cererea-tip în vederea evaluării dezvoltării copilului, la adresa cjrae_ct@yahoo.com sau o depun la centrul de evaluare a dezvoltării (sediul CJRAE Constanța), în ziua evaluării, conform programării prealabile.  Cererea-tip este disponibilă accesând link-ul http://cjraect.ro/noutati/2021/03/18/precizari-privind-evaluarea-dezvoltarii-copiilor-pentru-inscrierea-in-clasa-pregatitoare-in-anul-scolar-2021-2022/  sau poate fi preluată de la secretariatul CJRAE Constanța.
  6. În vederea realizării evaluării copiilor, părinţii/tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali se vor prezenta la evaluare cu certificatul de naştere al copilului în original/copie.
  7. Evaluarea copilului se va realiza în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit / reprezentantului legal care îl însoţeşte.
  8. Rezultatul evaluării va fi comunicat în scris, în aceeaşi zi, părintelui care a solicitat evaluarea – conform Ordinului ME Nr. 3473/10.03.2021 –, sub forma unei Recomandări.
  9. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat – conform Ordinului ME Nr. 3473/10.03.2021.
  10. Recomandarea emisă de CJRAE Constanța constituie un document necesar la înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor născuți în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, care nu au frecventat grădinița / s-au întors din străinătate, alături de celelalte documente precizate de Metodologie.

Director CJRAE Constanţa,                                                      Coordonator CJAP,

Prof. consilier școlar drd. Irina ERMOLAEV                 Prof. consilier școlar Laura Elena SECU

OME_3473_10.03.2021_inscriere_invatamant_primar
CJRAE Constanta_Precizari-evaluare-CP_2021-2022
Anexa 2 - cerere evaluare CJRAE CT
PO-situatii-exceptionale
Centre-suplimentare-de-evaluare
TOP
Utilizator