CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

by / joi, 05 august 2021 / Published in Comunicari

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, cu sediul în: loc. Constanța, bld. Mamaia, nr. 197, jud. Constanța, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului – secretar CJAP – post contractual vacant perioadă nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs:

– nivelul studiilor: superioare

– vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 27 august 2021, ora 9.00, la sediul CJRAE Constanța;

Proba practică: – data de 30 august 2021, ora 9.00, la sediul CJRAE Constanța;

Proba interviu: – data de 30 august 2021, ora 12.00, la sediul CJRAE Constanța.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 18 august 2021, la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța.

Date contact: Secretariat CJRAE, telefon 0341.451.783.

Director,

Prof. consilier școlar drd. Ermolaev Irina

Anunt_tematica_bibliografie_concurs secretar CJAP
fisa post secretar CJAP

 

Tagged under: ,
TOP
Utilizator